SMS Consulting d.o.o pruža usluge konsaltinga i obuke u oblasti uvođenja i održavanja sistema menadžmenta, usaglašenih sa međunarodnim standardima.

SMS Consulting

Razumemo zahteve korisnika

Svojim uslugama nastojimo da pomognemo organizacijama da stvore poverenje u sposobnost svojih procesa, da osiguraju kvalitet i pouzdanost svojih proizvoda i usluga, i da kontinuirano poboljšavaju svoje poslovne rezultate. Svaki naš klijent je jedinstven i kao takav zaslužuje individualan pristup.

Imamo iskustvo

Naši stručnjaci na poslovima uvođenja sistema menadžmenta rade od 1991. godine. Učestvovali smo u velikom broju projekata uspostavljanja sistema menadžmenta kvalitetom, zaštite životne sredine, sigurnosti i zdravstvene ispravnosti hrane, kako na području Srbije, tako i u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini. Stekli smo praktična iskustva na uvođenju sistema u organizacijama različitih veličina i delatnosti.

Imamo znanje

Stvorili smo tim saradnika koji su u stanju da odgovori svim zahtevima modernog tržišta.

Zadovoljstvo korisnika nam je na prvom mestu

Pružamo podršku i drugim akterima ekonomskog razvoja (jedinicama lokalne samouprave, regionalnim razojnim agencijama, asocijacijama malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, organizacijama civilnog društva) u pripremi i implementaciji projekata, finansiranih kako od EU, tako i iz drugih fondova.