Stručna pomoć u pripremi i implementaciji projekata finansiranih iz fondova EU

Mi vam nudimo potpunu visokostručnu pomoć u razradi ideja i izradi predloga projekata za potrebe korišćenja sredstava EU, prevashodno IPA fonda, kao i stručnu pomoć u realizaciji odobrenih projekata.

predlozi projekata

Naši korisnici su:

Možemo vam pomoći u: